PrzechwytywanieNOWY TARG. Nie można – jak do tej pory - wystawić jasełek, nie można we własnym gronie uściskać się, złożyć życzeń i przełamać się opłatkiem. Dlatego na święta całkiem inne niż zwykle mundurowa młodzież z Prywatnego LO w Szkołach im. prof. Venuleta pod wodzą swoich nauczycieli postanowiła złożyć wszystkim życzenia również nietypowe, bo śpiewane - związane i ze szczególnym przeżywaniem świat i z historią polskiego wojska jednocześnie.

Kolęda żołnierska, tworzona na melodię popularnej staropolskiej kolędy, powstała na Zachodzie i w formie powielonych ulotek była kolportowana w jednostkach wojskowych Polskich Sił Zbrojnych w Szkocji. Tekst Kolędy żołnierskiej opublikował „Głos szkolny”, miesięcznik Gimnazjalnego Kółka Literackiego nr 1 w Łodzi, pod redakcją Kazimierza Kędzi (wydanie powielaczowe, 25 XII 1946).

Przechwytywanie1

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Irenę Butkiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Jest to aktualna parafraza znanej kolędy, zapisanej po raz pierwszy w zbiorze J. K. Dachnowskiego pt. Symfonie anielskie z 1631 r. jako „symfonia 31”.

Oto wspólnie wyśpiewane kolędowe życzenia: 

https://youtu.be/VheoFseonjQ